PROGRAM

Nechcete studovat celou naší mnohastránkovou vizi? Chcete slyšet jasně a stručně během pěti minut, proč právě my? Dobře, tak tady to je.

 

10 + 1 DŮVOD PROČ NÁS VOLIT

1. Jsme zkušený tým, kde má každý jasně definovanou svoji roli a zodpovědnost. Na kandidátce nenajdete nikoho, kdo by plnil roli “mucholapky na hlasy”. Každý z nás v pracovním či osobním životě prokázal svou odbornost a kompetenci v dané oblasti. A přesně to bychom rádi přinesli na město. Společně. Naše síla je právě v tom, že jsme tým a vyhráváme a prohráváme vždy společně. Zároveň náš tým doznal jen minimum změn, konzistentně pokračujeme v tom, co jsme před 4 lety začali.

2. Rozjeté developerské výstavbě z posledních let chceme minimálně do doby, než vybudujeme tolik potřebnou městskou infrastrukturu, stát oběma nohama na brzdě! S vaší podporou v zádech prosadíme dlouhodobou strategii rozvoje města založenou na důsledné revizi územního plánu a principu tzv. města krátkých vzdáleností – součástí rozvojových ploch určených k novému bydlení musí být zároveň dopředu plánována potřebná městská infrastruktura. Jedná se nám o dostatečnou kapacitní dopravní síť, parkovací plochy, školy, školky či sportoviště nebo kulturní či nákupní možnosti. Jen takováto infrastruktura zajistí, aby se obyvatelům takovéto lokality dobře žilo a nemuseli pro zajištění základních potřeb cestovat po celém městě do škol, školek či pro chybějící mouku – současná lokalita Vrábí s developerským boomem je toho ukázkovým odstrašujícím příkladem, jak to nedělat!

3. Dostavíme a otevřeme městskou sportovní halu u ZŠ Palachova – pro děti ze školy, pro sportovce z klubů a spolků, pro širokou veřejnost. 4 roky na tom usilovně pracujeme, a nejen kvůli sportu, ale i pro společenské a kulturní akce ve městě.

4. Demografická vlna a neřízený developerský boom z posledních let si vybírá svou krutou daň. Naše město potřebuje další investice do školství. Dvě nové školy na obou koncích města začínají být naprostou nutností. Chceme získat financování těchto škol ze státního rozpočtu a umožnit tak našim dětem kvalitní školní docházku přímo v místě jejich bydliště. Svazkovou školu v Dřevčicích, o které uvažuje současné vedení města, považujeme za opravdu nepovedený vtip.

5. Plánování rozpočtů a nakládání s finančními prostředky města vrátíme zpátky do období let 2014 – 2018. Transparentně, efektivně a účelně. S Honzou Jirovským jako správcem městské pokladny již máte vlastní pozitivní zkušenost a my se k této praxi jenom opět vrátíme. A protože nás v příštím období nečeká lehká doba, bude kromě revize provozních výdajů a plánovaných úspor při správě majetku města, nutno výrazně navýšit i příjmy do rozpočtu, a to:

  • revizí zásad pro developery a zvýšením finančních příspěvků, protože naše město je opravdu dobrá adresa k životu;
  • motivací obyvatel formou pobídek a cenově zvýhodněných služeb k nahlášení trvalého pobytu v našem městě;
  • a v neposlední řadě v rámci společenské zodpovědnosti finančním zapojením velkých zaměstnavatelů např. do zvýšení bezpečnosti ve městě či sociálních, kulturních, charitativních nebo sportovních projektů. Zde máme prostor pro zlepšení opravdu obrovský.

6. Prostupnost města pro pěší a cyklisty nejen jako forma volnočasové aktivity, ale primárně bezpečné alternativní dopravy je pro nás prioritou. I při současných finančních možnostech města je možné chytrým systémem jednosměrných ulic vybudovat alternativní síť cyklostezek (ála “Barcelona Superblocks”) a zvýšit počet pakovacích míst a zklidnit tak  dopravu hlavně v obydlených lokalitách na obou březích Labe. Za klíčové v této oblasti považujeme bezpečné cyklo propojení přes Labe pomocí odděleného cyklokoridoru, který chceme realizovat namísto jednoho ze současných chodníků na stávajících mostech – v jednoduchých řešeních vždy byla největší síla.

7. Posílíme bezpečnost města. Velcí zaměstnavatelé se musí začít podílet na chodu města a jeho bezpečnostní strategii. Jejich agenturní pracovníci představují pro město v mnoha případech bezpečnostní rizika a proto je potřeba, aby se jejich zaměstnavatelé na řešení bezpečnosti ve městě aktivně finančně podíleli.

8. Nezapomínáme ani na seniory. A to nejen pravidelnou podporou jejich aktivit, dalšího vzdělávání či systému sociální péče. Rádi bychom rozšířili i služby paliativní péče a v dlouhodobém horizontu bychom rádi dotáhli do konce planý slib všech předchozích vedení města – realizace domova pro seniory.

9. Uklizené, čisté a udržované město. Ne vše je otázka financí a i za málo peněz lze dostat spoustu muziky – říkáme tomu koncept drobných radostí.  Opravená lavička či natřené zábradlí, pravidelně udržovaná zeleň či uklizené náměstí. To jsou drobnosti, které jsou spíš o pečlivosti a důslednosti než velkých financích. A přesně k tomu mají sloužit Technické služby města. Ne k podnikání, ale poctivé správě. Už jen tímto krokem posuneme naše “životní prostředí” ve městě zase o pořádný kus dopředu.

10. A protože pro nás životní prostředí není jen zeleň, ale také vztahy a atmosféra ve městě, plánujeme otevřít obsazení veškerých odborných komisí Rady města zástupcům všech stran obsažených v zastupitelstvu města a dále zástupcům z řad veřejnosti. Pro nominaci pro nás bude vždy klíčová odborná způsobilost, ne stranická příslušnost. To samé se týká i personálního obsazení Redakční rady Městských listů. Zároveň chceme skončit se zavedenou praxí “korekce” názorů ve všech propagačních a komunikačních kanálech města a jejich správu přenést na placené odborné zaměstnance, kdy vedení města se bude podílet pouze na stanovení obsahu redakčních plánů města. Konkrétní obsah pak již bude plně v rukou šéfredaktora Městských listů, který za něj zároveň ponese i zodpovědnost.

+ 1. Město není izolovaný ostrov v moři. Ke svému spokojenému fungování potřebuje přímé napojení na krajský úřad, ale i státní aparát. Krajské a státní komunikace, financování školství, zdravotnictví či sociálních služeb, rozpočtové určení daní nebo dotační prostředky, to vše má na spokojené žití v našem městě vliv, ale rozhoduje se o nich mimo budovu naší radnice. V tomto ohledu je naše napojení na kraj či stát městu výrazně ku prospěchu a dotace na sportovní halu či umístění rychlé záchranné služby u nás ve městě jsou toho dobrým příkladem.

Ano, i tento “stručný výčet” je obrovská hromada práce. Jsme si toho vědomi, proto jsme spojili síly a kandidujeme společně. Složili jsme z našich řad ten nejsilnější možný tým na úkol, který je před námi – podílet se v případě volebního úspěchu na rozvoji a správě našeho města. Mezi námi jsou odborníci na ekonomiku, právo, rozvoj, školství, sociální oblast, veřejné zakázky, kulturu, sport, dopravu či infrastrukturu. Jsme lidé s osobní či profesní zkušeností. Máme za sebou i spoustu jasných a viditelných výsledků a tudíž splňujeme všechny předpoklady, abychom tento úkol dokázali úspěšně zvládnout. A všichni máme stejnou motivaci jako vy – všichni to tu máme rádi, protože tu jsme doma.