Petra Madunická

40 let, vdaná, 3 děti

Matka 3 dětí s pracovními zkušenostmi na vedoucí pozici v mezinárodní logistické firmě. Studentka vysoké školy a aktivní občan našeho dvojměstí. Nesnáší tvrzení „slibem nezarmoutíš“ a není jí lhostejný názor jejích spoluobčanů.

Bydlím zde s manželem a mými třemi dětmi již 7. rokem, a tak na každodenní bázi vidím nedostatky zejména v podobě nedostatečné či úplně chybějící infrastruktury, neregulované developerské činnosti či absenci ochrany zeleně. Záleží mi na tom, abychom zde mohli vést spokojený život. Proto je nutné společně vytvořit podmínky a pravidla pro výstavbu a pro zdravý budoucí rozvoj obce. Osobně jsme s manželem v naší lokalitě vysázeli menší parčík, o který se staráme a který nabízí místo k setkávání, a společně s vámi se podílím na usměrňování rozvoje výstavby (např. petice proti výstavbě malometrážních bytů). V rámci svých možností se snažím pomáhat v charitativních činnostech (nyní zejména pomoc ženám a dětem v rámci dění na Ukrajině).