Bc. Michal Vlček

32 let, svobodný, bezdětný

Mou profesí je vzdělávání učitelů a pomoc jejich začínajícím kolegům v rámci projektů Národního pedagogického institutu ve spolupráci s MŠMT a Evropskou unií.

Vystudovaný politolog na Univerzitě Hradec Králové, zároveň dálkový student na Karlově univerzitě, neboť vzdělání patří k životu. Mým koníčkem jsou soudobé dějiny a jejich zkoumání pomocí orální historie, ruku v ruce s veřejným děním a láskou ke knihám, zvířatům a turistice. V rámci komunální politiky se chci zaměřit na vztah mezi státní správou, samosprávou a občanem a na regionální školství.